HKUD „Vladimir Nazor” Sombor

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Organi društva

SABOR

Sabor je najviši organ Društva i njega čine svi redoviti članovi. Sabor može biti redoviti i izvanredni.


 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Društva broji 30 članova. Rukovodi radom Društva između dva Sabora: priprema materijal za Sabor, stara se o provedbi Plana rada Društva, odlučuje o prijemu i isključenju članova iz Društva, bira članove Izvršnog odbora, odobrava planove pojedinih sekcija i slično.


 

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor broji 9 članova. To su: predsjednik Društva Mata Ing. Matarić, dopredsjednik Stipan Pekanović, tajnik dipl. oec. Klara Šolaja Karas, domaćin Mihajlo Mračina, blagajnik Janoš Raduka, menadžer Vinko Jozić, koordinator sekcija Zvonimir Lukač, članovi Vesna Čuvardić i Pavle Matarić. Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora. Provodi odluke Upravnog odbora i Sabora. Vodi brigu o radu svih sekcija, organiziranju javnih nastupa, predlaže pročelnike sekcija i drugo.


PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Zastupa i predstavlja Društvo i osigurava njegovu zakonitost.

Predsjednik Društva je:

MATA Ing. MATARIĆ

Nenadić salaši br. 54.

Telefon: 0038125420394

Mobitel: 00381693439416


 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjenika, predsjednika i njegovog zamjenika koje bira Sabor. Pregleda materijalno-financijsko poslovanje Društva o čemu izvještava Upravni odbor, a Saboru podnosi godišnje izvješće o načinu poslovanja Društva.

 


Čitajte AKTUELNO
i
nternet izdanjeMonografija povodom 75 godina postojanja i rada

Internet izdanje_
______________________________

Moj Nenadić - monografija

Internet izdanje

Trenutno aktivnih Gostiju: 3 

Sva prava zadržana.    (c)2011   HKUD "Vladimir Nazor" Sombor