logoHrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor

O nama

Dužionica 2022.

Današnje Hrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” osnovano je 1936. godine pod nazivom Hrvatsko kulturno društvo „Miroljub” u Somboru i djeluje gotovo neprekidno od tada, uz nekoliko promjena naziva, sukladno s društvenim i političkim prilikama.

U Društvu djeluju sljedeće sekcije: folklorna, pjevačka, dramska, tamburaška, sportska (stolni tenis, šah i veslanje), sekcija za rukotvorine, sekcija za njegovanje kulture, običaja i tradicija bačkih Hrvata — Bunjevaca i Šokaca i redakcija lista „Miroljub”.

Manifestacije u našem Društvu su: Veliko bunjevačko–šokačko prelo, Žetvene svečanosti „Dužionica”, Likovna kolonija „Colorit”, Međunarodna smotra amaterskih dramskih društava, „Divojački vašar”, književne večeri, Godišnji koncert, Božićni koncert i Izložba kolača božićnjaka. Društvo tiska svoj list „Miroljub” koji izlazi 4 puta godišnje.

Društvo ima dobru suradnju sa mnogim udrugama u Republici Hrvatskoj od Batine, Zagreba, Splita, Brača, pa sve do Rovinja. Surađujemo sa hrvatskim udrugama u Mađarskoj, BIH, kao i sa hrvatskim i drugim udrugama u Republici Srbiji. Društvo broji preko 200 aktivnih članova i djeluje u svojim prostorijama u Somboru — u Hrvatskom domu.

Povelja Republike Hrvatske
Povelja Republike Hrvatske

Društvo je nosilac brojnih nagrada i priznanja, posebno od perioda socijalističke Jugoslavije. Priznanja su dobivana na razini općine Sombor, SAP Vojvodine, SFRJ, pa čak i grada Baje u Narodnoj republici Mađarskoj. Poseban značaj ima i Povelja Republike Hrvatske koju je 2011. godine, u povodu 75. obljetnice Društva, dodijelio predsjednik Hrvatske dr. Ivo Josipović.

Povijest Društva

Društvo je osnovano 6. prosinca 1936. sa svrhom njegovanja kulture i običaja bunjevačkih i šokačkih Hrvata ovoga kraja. Izabran je Osnivački i Upravni odbor. Društvo je dobilo naziv Hrvatsko kulturno društvo „Miroljub” u Somboru. Za prvog predsjednika izabran je Antun bać–Tuna Matarić, za dopredsjednika Franjo Strilić, a za tajnika dr. Ladislav Vlašić. Društvo je, ustvari, postojalo već prethodne 1935. godine, ali zbog niza dopuna Pravila Društva, a na zahtjev tadašnjih banskih vlasti, skoro dvije godine je odlagana Osnivačka skupština.

Sjedište Društva je na početku bilo u Križarskom domu. Ubrzo iz priloga članova, kredita i ostalih pozajmica, Društvo kupuje i adaptira zgradu starog Hrvatskog doma. Pri Društvu se formiraju sekcije i to: pjevački zbor, diletantska (dramska), folklorna, muzička i sportska sekcija, kao i bogata knjižnica. Pravilima Društva politički i stranački rad je bio isključen. Međutim, nije bilo isključeno pripadanje politici van prostora Društva i tako su svi članovi Društva pripadali HSS–u Stjepana Radića.

Na izvanrednoj Skupštini 17. siječnja 1937. godine donosi se odluka o izradi značke i barjaka Društva sa likom Sv. Josipa kao zaštitnika Društva. Barjak je posvećen 14. kolovoza 1938. godine. Kuma je bila Klara Strilić, a posvetio ga je župnik crkve Presvetog Trojstva Antun Skenderović.

Barjak Društva sa likom Sv. Josipa
Barjak Društva sa likom Sv. Josipa

Društvo je 3. ožujka 1941. godine župnika Antuna Skenderovića izabralo za svog počasnog predsjednika. Dana 3. listopada 1941. godine u Društvu je otkrivena slika Ante Evetovića — Miroljuba. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, u okupaciji Društvo radi svaki dan ali u sve težim uvjetima. Konačno, 12. svibnja 1944. godine okupacione vlasti su zabranile rad i brišu „Miroljub” iz registra kulturno–umjetničkih društava. Te godine Društvo tajno održava svoje sastanke i čuva svoju imovinu koja je bila zapečaćena.

Dolazi i oslobođenje našeg Sombora. U tom oslobođenju gine i desetine naših mladih članova. Dana 2. lipnja 1945. održana je obnoviteljska Skupština našeg Društva. Novo ime je Hrvatski prosvjetni Dom u Somboru. Za predsjednika je izabran Stipan Kalčan, za dopredsjednika Stipan Pašalić, a za tajnike Stipan Periškić i Ivan S. Bošnjak. Ovo predsjedništvo će biti na čelu Upravnog odbora punih 15 godina. U svibnju 1948. godine, odlukom Gradskog narodnog odbora Sombora, dolazi do zamjene zgrade staroga Doma kao funkcionalne, ali manje, za veću ali nefunkcionalnu zgradu pivare „Avala” na Vencu Radomira Putnika br. 26. To je današnji „Hrvatski dom”, kako ga svi zovu kao Društvo i zgradu. Punih 17 godina je zgrada obnavljana do konačnog izgleda i funkcionalnosti.

Dana 24. travnja 1949. godine Društvo uzima za svoj naziv Hrvatsko kulturno–prosvjetno društvo „Vladimir Nazor” Sombor. U prosincu 1957. godine iz naziva se briše nacionalni predznak i naziv je Kulturno–prosvetno društvo „Vladimir Nazor” Sombor. U tim godinama, kako se osvajao prostor u zgradi, sekcije su sve aktivnije. Posebice se poklanja pozornost njegovanju tradicijskih prigoda: Prela, Dužionice, Presvetog Trojstva, Sv. Franje (Divojačkog vašara). Dana 24. siječnja 1960. godine za novog predsjednika izabran je dr. Mato Škrabalo, za dopredsjednike Stipan Pašalić i Antun Matarić ml., a za tajnika Josip Kukuruzar i Stipan Periškić. To su godine konačnog završetka zgrade Društva, ali i problematičnih događanja oko rada sekcija tj. uplitanja u to.

Tijekom 1963. godine za predsjednika je izabran Stipan Periškić, naš čika Stipa, dugogodišnji dopredsjednik i tajnik, iskusan društveni radnik. Dopredsjednici su Antun Matarić ml. i Stipan Pašalić, a tajnici Josip Kukuruzar i Žiga Fratrić. Ovo predsjedništvo će ostati 5 narednih godina na čelu Društva. U 1964. godini dolazi do ponovne promjene naziva u Kulturno–umetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor.

Početkom 1969. godine za predsjednika Društva izabran je Antun Matarić — Tunča. Za dopredsjednike Stipan Pašalić i Franjo Krajninger, a za tajnike Franjo Matarić i David Bošnjak. Naredne 1970. godine Društvo proslavlja 35. obljetnicu postojanja. Za sjećanje na te dane je tablo Predsjedništva i Upravnog odbora Društva. U ovim godinama sekcije već uveliko gostuju i u inozemstvu, npr. folklor u Mađarskoj, Italiji i Njemačkoj.

Početkom 1982. godine za predsjednika je izabran Franjo Krajninger, za dopredsjednika Šima Raič, a za tajnika Franjo Matarić. Uvodi se funkcija tehničkog tajnika i to će biti Antun Matarić ml. Početkom 1984. godine za predsjednika na dugogodišnji mandat ponovno je biran Antun Matarić ml., dopredsjednik je Franjo Krajninger, a tajnik Franjo Matarić. Tijekom 1985. godine imenovan je Odbor za obilježavanje 50. obljetnice Društva. Iz financijskih razloga proslava je odgođena u 1986. godinu. Za taj jubilej tajnik Društva Franjo Matarić napisao je Monografiju Društva. Sedamnaestoro zaslužnih članova je nagrađeno plaketom „Vladimir Nazor”. Tijekom 1986. godine za novog predsjednika je izabran Mata Matarić, za dopredsjednika Franjo Krajninger, a za tajnika Franjo Matarić. Ovo će predsjedništvo ostati na čelu Uprave do 1990. godine.

Tijekom 1990. godine za predsjednika je po treći put izabran Antun Matarić ml., za dopredsjednike Alojzije Firanj i Šima Raič, a za tajnika Franjo Matarić. Na Novu godinu 1996. Antun Matarić ml. je preminuo obnašajući dužnost predsjednika Društva. Tijekom 1996. godine za predsjednika je izabran Alojzije Firanj, za dopredsjednike Franjo Krajninger i Šima Raič, a za tajnika Boris Pavlov. U 1996. godini Društvo je proslavilo 60 godina svoga postojanja. Dvadeset zaslužnih članova je nagrađeno plaketom „Vladimir Nazor”. Dodijeljena su i brojna priznanja u vidu zahvalnica i pohvalnica.

Pored brojnih aktivnosti kao što su izložbe, književne večeri, prikupljanje starina i sl. sekcija za njegovanje kulture i tradicije bunjevačko–šokačkih Hrvata Sombora i okolice, 1998. godine pokreće i izdavanje lista „Miroljub”. Samo ime lista već sve govori, pa ga zdušno pripremamo i njegujemo.

Na Saboru 20. svibnja 2001. godine donijeta je odluka o promjeni imena Društva tako da je vraćen stari naziv: Hrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor. Na Saboru održanom 12. svibnja 2002. godine za predsjednika je izabran Šima Raič, za dopredsjednike Stipan Pekanović i Pavle Matarić, a za tajnika Zoran Čota. Na Saboru 10. svibnja 2010. godine za predsjednika u drugom mandatu izabran je Mata Matarić, za dopredsjednike Stipan Pekanović i Zvonimir Lukač, a za tajnika Klara Šolaja Karas. Društvo je preregistrirano po novom Zakonu o udruženjima građana Republike Srbije 29. prosinca 2010. godine sa novim Statutom, žigom i punim nazivom: Hrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor.

© 2024 HKUD „Vladimir Nazor” Sombor | Uprava | Sekcije | Manifestacije | Programi | Publikacije | Ostalo Web design & development Tacit