logoHrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor

Predsjednik

Mata Matarić

Predsjednik Društva zastupa i predstavlja Društvo i osigurava zakonitost njegovog rada. Predsjednik Društva je ing. Mata Matarić. Izabran je na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora 26. srpnja 2022. godine.

Životopis

Mata Matarić je rođen 1947. godine u Somboru, u prigradskom salaškom naselju Nenadić. Ondje je na imanju svojih predaka stjecao svoja prva životna iskustva. Strojarski odsjek srednje Tehničke škole završio je u rodnom gradu 1966. godine. Daljnje stručno obrazovanje nastavio je na Višoj školi organizacije rada u Novom Sadu, koju završava 1979. godine, kada stječe zvanje inženjera organizacije rada. Zapošljava se 1968. godine u „Brodoremontu” u Bačkom Monoštoru. Od 1976. do 1980. godine bio je direktor radne organizacije „Panonija” u Somboru. Dvije godine je bio stručni savjetnik u Ministarstvu prometa Vojvodine u Novom Sadu, a obavljao je i dužnost predsjednika Saveznog odbora za međunarodnu suradnju u prometu pri Saveznoj gospodarskoj komori. Između 1984. i 1992. godine bio je stečajni upravitelj, a kasnije i direktor RO „Metalac” u Somboru. Od 1992. do 1994. bavio se privatnim poduzetništvom, a od 1995. godine kada se politička situacija u zemlji i regiji donekle stabilizirala, iz ekonomskih razloga prelazi na privremeni rad u Mađarsku, u grad Mohač, gdje se također bavi privatnim poduzetništvom, vodeći ugledno obiteljsko poduzeće.

Član je KUD „Vladimir Nazor” od ranih 60–ih godina minuloga stoljeća i sudionik je svih većih manifestacija i akcija koje su se u tom razdoblju događale u Društvu. Za aktivnosti na ovom planu uzori su mu uvijek bili otac i majka, koja je od malih nogu bila u Domu, i raniji uvaženi i zaslužni predsjednici Društva, stariji i mlađi Antun Matarić. Od spomenutih predaka i aktivista nastojao je provoditi jednostavnu i iskrenu politiku po kojoj tuđe treba poštovati, a svoje cijeniti i čuvati. U nekoliko saziva bio je član Upravnog odbora Društva, te više raznih odbora i povjerenstava, a za predsjednika Društva izabran je (prvi put) 12. svibnja 1987. godine.

U vrijeme svog predsjedničkog mandata nastojao je uspostaviti bolju suradnju s lokalnom sredinom, kao i s matičnom zemljom svojega naroda — Hrvatskom. Iz tih razloga su organizirani dolasci pisaca, dramskih umjetnika i drugih kulturnih djelatnika u našu sredinu, a naši su amateri sudjelovali u prigodnim kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj. Zapaženi su njihovi nastupi na Đakovačkim vezovima, smotrama folklora i dr. U širem planu surađivalo se s mladima iz Tarčina (BiH), a gostovalo se i u Njemačkoj (Göppingen). Ovim je aktivnostima i suradnjom omogućen jači prodor hrvatskog ali i europskog duha, kulture i ideja u našu sredinu i ovo Društvo. U cilju normalnog djelovanja Društva, na zgradi Doma su u tom razdoblju obavljeni neophodni adaptacijski radovi: napravljen je sanitarni čvor, pokriven ulaz u dvoranu i prostor za kuhinju, ličenje i bojenje drvenarije, lakiran je parket, kupljene su nove stolice za dvoranu, postavljene su peći u prostorijama u kojima djeluju sekcije, nabavljeno je nekoliko garnitura nošnji za folklornu sekciju i dr.

Nažalost, pred kraj četverogodišnjeg mandata Mate Matarića, politička situacija u zemlji bila je veoma nepovoljna te je došlo i do velike društvene polarizacije. Refleks takvog stanja izrazio se i u ovoj lokalnoj sredini, a njegov odraz se osjetio i u našem Društvu. Na iznenađenje članstva, Upravni odbor je 23. veljače 1990. godine s minimalnom većinom izglasovao nepovjerenje tada aktualnom predsjedniku. Činjenica je da je za vrijeme mandata Mate Matarića Društvu za ukupnu aktivnost dodijeljena pokrajinska nagrada „Heroj Pinki” — najviše priznanje koje se dodjeljuje amaterskim društvima. Uz to, bilo je i drugih vrijednih nagrada i priznanja. U povodu 60. obljetnice postojanja i djelovanja Društva, za višegodišnji odani i požrtvovni rad, Mati Matariću je 1996. dodijeljeno najviše društveno priznanje, plaketa „Vladimir Nazor”.

Između 1993. i 1997. godine Mata Matarić je bio predsjednik podružnice DSHV–a u Somboru, a na prvim demokratskim izborima u zemlji i kandidat za narodnog zastupnika. Tadašnja nesređena i politički napeta situacija u zemlji kao i u ovoj lokalnoj sredini, brojne prijetnje, podmetanja i maltretiranja nisu mimoišla ni ovog našeg sunarodnjaka. On je ipak ostao vjeran vjekovnom ognjištu svojih predaka i višestoljetnoj postojbini ovoga naroda. Premda mu mjesto rada i boravka privremeno nije bilo u Somboru, Mata Matarić je ipak bio član Društva, Upravnog odbora, potpredsjednik je Odbora za rekonstrukciju Doma, a u znatnoj mjeri materijalno je pomagao održavanje većih manifestacija Društva kao što su prela, dužionice, gostovanje sekcija u Mađarskoj (Pečuh, Mohač, Buso–Jaras), a kao domaćin pomaže i održavanje Likovne kolonije „Colorit”. Spomenuta financijska i druga pomoć osobito je bila značajna u vrijeme sankcija, kada je ova zemlja bila u izolaciji.

Surađuje u našem tromjesečniku „Miroljub” pišući o povijesnim događajima, o aktualnoj problematici Društva te o viđenju uloge i mjesta nacionalnih manjina u predstojećim europskim integracijama. Sa željom da Društvo ostvaruje još bolje rezultate te da se više integrira u ukupne društvene tijekove, Mata Matarić preporuča da se neprekidno i što više radi na okupljanju i uključivanju naših sunarodnjaka u članstvo, posebno mladih, da se u cijelosti više uključujemo u ukupna društvena zbivanja i tijekove kako ne bismo dospjeli na njegove margine, da se više povezujemo sa svim našim sugrađanima bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, a posebno da budemo uviđavni prema onim sunarodnjacima koji se deklariraju kao „Bunjevci”.

Na svom lijepom obiteljskom salašu u Nenadiću, koji ne samo da se uzorno održava nego podsjeća i na specifičnu vrstu muzeja ovdašnjeg hrvatsko–bunjevačkog naroda, Mata živi sa svojom suprugom Marijom rođ. Džinić.

© 2024 HKUD „Vladimir Nazor” Sombor | Uprava | Sekcije | Manifestacije | Programi | Publikacije | Ostalo Web design & development Tacit