logoHrvatsko kulturno–umjetničko društvo „Vladimir Nazor” Sombor

Upravni odbor

Upravni odbor rukovodi radom Društva između dva Sabora: priprema materijal za Sabor, stara se o provedbi Plana rada Društva, odlučuje o prijemu i isključenju članova iz Društva, bira članove Izvršnog odbora, odobrava planove pojedinih sekcija i slično. Upravni odbor Društva broji 30 članova koji su izabrani na Saboru održanom 26. lipnja 2022. godine:

 1. Mata Matarić
 2. Stipan Pekanović
 3. Zvonimir Lukač
 4. Valentina Džinić
 5. Ivan Džinić
 6. Vesna Čuvardić
 7. Bojan Jozić
 8. Mihajlo Mračina
 9. Gorana Koporan
 10. Silvija Vilim
 11. Emil Antunić
 12. Nikola Čuvardić
 13. Alojzije Firanj
 14. Šima Raič
 15. Pera Firanj
 16. Antonio Gromilović
 17. Ivana Butković
 18. Marina Kovač
 19. Ivica Pekanović
 20. Tomislav Vuković
 21. Maja Matarić
 22. Gašpar Matarić
 23. Zoran Čota
 24. Goran Firanj
 25. Zvonko Lukić
 26. Ana Ilić Panjković
 27. Klara Oberman
 28. Zlata Vasiljević
 29. Antun Džinić
 30. Josa Firanj
© 2023 HKUD „Vladimir Nazor” Sombor | Uprava | Sekcije | Manifestacije | Programi | Publikacije | Ostalo Web design & development Tacit